Sist oppdatert: 04.12.2016


Dette er en RiiConnect24 avtale

Denne avtalen er for bruk av RiiConnect24, en erstatning WiiConnect24 service, så vel som tjenester vi tilbyr via vår DNS (som Wiimmfi)


Klikk på “Jeg godtar” knappen hvis du godtar disse vilkårene.

Klikk på “Jeg godtar ikke” knappen hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen. Imidlertid vil dette stoppe deg fra å få tilgang Wii Shop Channel og RiiConnect24.


Dette er en avtale mellom deg og RiiConnect24 og det er utviklere, så vel som tjenester tilgjengelige via DNS (dvs. Wiimmfi) Wiimmfi vil bli referert til som “Wiimmfi”, eller “Wiimmfi WFC”, og RiiConnect24 vil bli referert til som “RiiConnect24” eller “RC24”.


Nintendos Online Services.


Artikkel 1: Fast juridiske ting fra Nintendo

Denne avtalen dekker din bruk av Wii Shop Channel.

I tillegg til vilkårene i denne avtalen og eventuelt, Wii Shop Channel Serviceavtale, omfatter avtalen også følgende dokumenter:

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom begge disse dokumentene før du godtar vilkårene i denne avtalen. Den komplette versjoner av disse dokumentene er tilgjengelige på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Ved å akseptere vilkårene for Wii-nettverk avtalen, er du også uten forbehold samtlige vilkår i disse dokumentene.


Artikkel 2: Tildeling av lisens

Vi gir deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens til å bruke Wii-nettverk, i henhold til denne avtalen. Nærmere bestemt:


RiiConnect24


Artikkel 3: RiiConnect24

Ved å registrere deg for tjenesten Wii-nettverk, RiiConnect24 og Wiimmfi, samtykker du i at vi kan gi deg RiiConnect24, og Wiimmfi tjenester. Noen av disse kan gis via standby-tilkobling.


Artikkel 4: Oppgraderinger og endringer

Eierne av RiiConnect24 og Wiimmfi kan oppgradere (patch) programvare som distribueres via RiiConnect24 eller endre Internett-innhold av RiiConnect24, i helt eller delvis, når som helst. Imidlertid vil en slik oppgradering eller endring være til fordel for brukere av Wiimmfi og RiiConnect24.


Annen


Artikkel 5: Third Party Providers

Tredjepartsleverandører


Artikkel 6: Opphavsrett

Alle RiiConnect24 servere er basert og av RE eller pakkedump av legitim WiiConnect24; dermed alle patcher, innholds forfattere og skript er © RiiConnect24 2015- [CurrentYear]

Wiimmfi, men tar utgangspunkt i sin egen kode, og er dermed © Dirk "Wiimm" Clemens og Florian "Lese ratte " Bach, 2014 [CurrentYear]
Artikkel 8: Innsendte

Vennligst gi oss forslag til RiiConnect24; Vær imidlertid oppmerksom på noen forslag kan ikke være mulig.


Artikkel 9: Beskyttelse av personlig informasjonArtikkel 10: Oppdateringer av avtalen

Wiimmfi og RiiConnect24 kan endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen, inkludert Wii Network Service Code of Conduct og Wii-nettverk personvern som begge er gjort til en del av denne avtalen, når som helst så langt, så dette er nødvendig eller nyttig for å forbedre tjenesten eller tilpasse den for å reflektere endringer i tekniske eller juridiske krav.

En oppdatert versjon av denne avtalen vil alltid være tilgjengelig på Internett på https://rc24.xyz/eula/no.html Vi vil legge ut en melding på Wii Message Board informere deg om en endring i denne avtalen minst 5 dager før endringen blir offisiell.


Artikkel 11: Forbud mot videreoverdragelse

Du er selv ansvarlig for bruk av Wii-konsollen og Wii-nettverk av venner og familie. Du kan ikke overdra denne avtalen til en tredjepart.Artikkel 12: Tolkning av avtalen

Hvis noen del av denne avtalen blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen av avtalen ikke lenger gjelder. Du godtar at den ugyldige delen regnes som slettet fra avtalen, men at alle andre deler av avtalen vil fortsatt gjelde. Du er videre enig i at vi kan erstatte den ugyldige delen av en bestemmelse som reflekterer eller kommer nærmest reflekterer den opprinnelige intensjonen.


Artikkel 13: Definitions

“Innhold” betyr programvare og innhold, inkludert applikasjoner kalt “kanaler”, som Nintendo eier, eller har fått rett til å bruke, distribuere eller viderelisensiere, og som er tilgjengelig for nedlasting via Wii Shop Channel Service, eller på annen måte.

“Wiimmfi” er en tilpasset server som er utformet for å erstatte Nintendo WFC, som ble gjort av Leseratte og Wiimm.

“Nintendo Intellectual Property” menes alle opphavsrettigheter i forbindelse med Wii-konsollen og tjenesten Wii-nettverk, inkludert men ikke begrenset til varemerker, tjenestemerker, logoer, design, opphavsrett, oppfinnelser, patenter, forretningshemmeligheter, vet hvordan og annen konfidensiell og fortrolig informasjon som Nintendo utviklet, eier eller har fått en lisens til å bruke.

“Wii Points” betyr poengene som du kjøper fra Nintendo via Wii Shop Channel eller via Wii Points kort og som kan brukes av deg i bytte for en lisens til å bruke innhold eller kjøpe produkter.

“Produkter” betyr alle andre enn Content varer som er gjort tilgjengelig for kjøp via Wii Shop Channel service.

“RiiConnect24” betyr tjeneste der RiiConnect24 kan distribuere programvare, materiale, e-post og andre data til Wii-konsollen, og Wii Message Board of Wii-konsollen, når som helst og hvor du kan sende og motta e-post, bilder og annet materiale ved hjelp av Wii-konsollen.

“Wii-konsoll” betyr Nintendos system som selges og markedsføres av Nintendo under Wii merkevare, inkludert alle etterfølgende og kompatible systemer.

“Wii-nettverk” betyr Wii Shop Channel Service, WiiConnect24, og alle relaterte tjenester og materiell leveres til Wii-konsollen via Internett, inkludert, men ikke begrenset til innhold, produkter og Wii Points.

“Wii-nettverk Services Code of Conduct” betyr kode of oppførsel som gjelder for Wii-nettverk som er revidert av oss fra tid til annen, en oppdatert versjon av noe som alltid vil være tilgjengelig på http://wii.nintendo-europe.com/terms/ vilkår

“Wii Network Services Privacy Policy” betyr retningslinjene som gjelder til Wii-nettverk som er revidert av oss fra tid til annen, vil en oppdatert versjon av noe som alltid vil være tilgjengelig på http://wii.nintendo-europe.com/terms

“Wii Points Card” betyr forhåndsbetalte kort som er solgt eller distribuert av Nintendo eller Nintendos markedsføringspartnere som inneholder studiepoeng for Wii Points.

“Wii Shop Channel Account” betyr en ikke-overførbar personlig konto som vil bli etablert på Wii-konsollen ved aksept av disse vilkårene og Wii Shop Channel service vilkårene for bruk, og som du bruker i forbindelse med Wii-handlekanal.

“Wii Shop Channel Tjeneste” betyr tjenester relatert til Wii Shop Channel Account, Wii Points, Produkter, nettbutikk, og nedlastingstjenesten, som alle Nintendo drives direkte eller indirekte, som beskrevet i denne avtalen.
Wiimmfi Code of Conduct

Sist oppdatert: 10.08.2015


Dette Wiimmfi Code of Conduct (“Wii Code of Conduct”) skisserer de regler som du må følge for å delta i Wii-nettverk. Disse reglene er utformet for å holde Wiimmfi et vennlig og trygt miljø.1. Din bruk av Wiimmfi er underlagt denne Wii Code of Conduct, som forbyr all skadelig, ulovlig eller krenkende opptreden, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

2. Wiimmfi & RiiConnect24 er ikke ansvarlig for noe du sier eller noe annet som skjer på Wiimmfi eller RiiConnect24 som et resultat av din bruk av nevnte tjenester; du alene er ansvarlig.

3. Virtual Property. Noen spill eller annet innhold kan ha visse egenskaper som kan omsettes med andre Wii-nettverk Tjenester brukere. For eksempel kan et spill gir deg muligheten til å skape en figur som samler gjenstander (som en bil eller gullmynter) og har visse egenskaper (som en spesiell evne eller utseende). Disse funksjonene kalles "virtuell eiendom". Nintendo (eller dets lisensgivere) eier denne virtuelle eiendom, og du kan ikke selge, overdra, lisensiere eller på annen måte formidle virtuell eiendom for ekte penger eller for Wii Points.

4. Regler for Wiimmfi. Wiimmfi har regler som er laget for å gjøre det til en familievennlig og juksemaker fritt miljø. Her er reglene:

  • Ikke bruk konsollen ID skiftere av noe slag
  • Ikke bedrager som gagner deg (VR juks, element juks, hastighet modifikatorer, teksturjuks) når du er i Worldwide. De er imidlertid tillatt i regionens 191 og venn rom, hvis verten tillater dem.

    5. Wiimmfi & RiiConnect24 forbeholder seg retten til å umiddelbart avslutte eller suspendere din bruk av Wiimmfi eller RiiConnect24 for, etter eget skjønn, brudd på Wii Code of Conduct eller Wiimmfi regler. Alle forbud kan være midlertidig eller permanent.