Laatst geüpdatet: 04.12.2016


Dit is een RiiConnect24 overeenkomst

Deze overeenkomst is voor het gebruik van RiiConnect24, een vervangende WiiConnect24 dienst, alsook voor diensten die wij aanbieden via onze DNS (zoals Wiimmfi)


Klik op de “Akkoord” knop als u instemt met deze voorwaarden.

Klik op de “Niet Akkoord” knop als u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. Echter zorgt dit er dan ook voor dat u het Wii Winkel kanaal en RiiConnect24 niet kan gebruiken.


Dit is een overeenkomst tussen u, RiiConnect24 en diens ontwikkelaars, alsook de diensten bereikbaar via de DNS (e.g. Wiimmfi) Wiimmfi wordt “Wiimmfi”, of “Wiimmfi WFC” genoemd en RiiConnect24 wordt “RiiConnect24” of “RC24” genoemd.


Nintendo's Online Diensten.


Artikel 1: Echte rechstgeldige overeenkomst van Nintendo

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Wii-internetdiensten.

Onder verwijzing naar de voorwaarden uit deze overeenkomst en de overeenkomst betreffende de Wii-winkeldienst, maken de volgende documenten deel uit van deze overeenkomst:

Wij raden u aan deze beide documenten goed door te lezen voordat u de voorwaarden in deze overeenkomst accepteert. De complete documenten zijn beschikbaar via http://wii.nintendo-europe.com/terms

Door aanvaarding van de voorwaarden in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten accepteer u zonder voorbehoud ook de voorwaarden uit deze documenten.


Artikel 2: Licentieverlening

Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om de Wii- internetdiensten in overeenstemming met deze overeenkomst te gebruiken. Hierbij geldt met name het volgende:


RiiConnect24


Artikel 3: RiiConnect24

Bij het registreren voor de Wii Netwerk Diensten, RiiConnect24 en Wiimmfi, stemt u in met het feit dat we u de RiiConnect24 en Wiimmfi diensten mogen aaanbieden. Sommige van deze diensten kunnen aangeboden worden tijdens een Slaapmodus Verbinding.


Artikel 4: Upgrades en Veranderingen

De beheerders van RiiConnect24 en Wiimmfi mogen software aangeboden via Riiconnect 24 upgraden (patchen) of het Internet aanbod van RiiConnect24, in gedeelten of in het geheel, op elk moment. Echter zijn deze upgrades of veranderingen in het voordeel van gebruikers van Wiimmfi en RiiConnect24.


Overig


Artikel 5: Aanbod van Derden

RiiConnect24 staat Wiimmfi aanvankelijk toe


Artikel 6: Intellectuele Eigendommen

Alle RiiConnect24 servers zijn gebaseerd op Reverse Engineering of packet dumps van de oorspronkelijke WiiConnect24 diensten; dus, alle patchers, inhoud produceerders en scripts zijn © RiiConnect24 2015-[CurrentYear]

Wiimmfi, daarentegen, is gebaseerd op zijn eigen code, en is dus © Dirk "Wiimm" Clemens en Florian "Leseratte" Bach, 2014-[CurrentYear]
Artikel 8: Inzendingen

Geeft u ons alstublieft ideeën voor RiiConnect24; echter houd daarbij in rekening dat sommige ideeën mogelijk niet uit te voeren zijn.


Artikel 9: Bescherming van Persoonlijke InformatieArtikel 10: Overeenkomst Updates

Wiimmfi en RiiConnect24 kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder de Wii Netwerk Diensten gedragscode en de Wii Netwerk Diensten Privacybeleid welk beiden tot onderdeel van deze overeenkomst gemaakt zijn, veranderen op elk moment zover dit genoodzaakt en/of bevorderlijk is voor het verbeteren van de diensten of om het aan te passen om veranderingen te weerspiegelen in technische of wetsgebonden vereisten.

Een huidige versie van deze overeenkomst zal altijd beschikbaar zijn op het Internet op https://rc24.xyz/eula/nl.html Wij zullen een aankondiging afgeven op het Wii Berichten Bord om u te informeren over een verandering aan deze overeenkomst, dit gebeurt op zijn minst 5 dagen voordat de verandering wordt doorgevoerd.


Artikel 11: Niet-Overdraagbaarheid

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gezamenlijke Wii console en de Wii Netwerk Diensten, hetzij door uw vrienden en/of familie. U mag deze overeenkomst niet doorgeven aan een derde partij.Artikel 12: Interpretatie van de Overeenkomst

Als een gedeelte van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal dat gedeelte van de overeenkomst niet meer gelden. U stemt in dat het ongeldige gedeelte zal worden beschouwd als verwijderd uit deze overeenkomst, maar dat alle andere gedeelten van deze overeenkomst blijven gelden. U stemt verder in dat we het ongeldige gedeelte mogen vervangen door een voorziening welk het ongeldige gedeelte reflecteert of welk het dichtst komt tot het reflecteren van de oorspronkelijke intentie.


Artikel 13: Definities

“Content” betekent de software en het aanbod, waaronder applicaties genaamd “kanalen”, welk Nintendo bezit, of de rechten heeft om die te gebruiken, te verspreiden, distribute of sublicentie te geven en welk beschikbaar is te downloaden door middel van de Wii winkel Kanaal Dienst, of op andere manieren.

“Wiimmfi” is een aangepaste server ontwikkeld om Nintendo WFC te vervangen, welk door Leseratte en Wiimm is gemaakt.

“Nintendo Intellectuele Eigendommen” betekent elke intellectuele eigendom geassocieerd met de Wii console en de Wii Netwerk Diensten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, handelsmerken, dienstmerken, logo's, ontwerpen, copyrights, uitvindingen, patenten, handelsgeheimen, vaardigheden en andere confidentiële en gepatenteerde informatie welk Nintendo ontwikkelde, bezit off een licentie heeft om te gebruiken.

“Wii punten” betekent de punten welk u van Nintendo koopt door de Wii Winkel Kanaal Dienst of via Wii Punten Kaarten en welk gebruikt mogen worden door u in ruil voor een licentie om Content te gebruiken of om producten te kopen.

“Producten” betekent alle waren welk niet onder Content vallen welk beschikbaar gemaakt zijn om te kopen door middel van de Wii Winkel Kanaal Dienst.

“RiiConnect24” betekent de dienst waarmee RiiConnect24 de software verspreiden, materiaal, e-mail en andere data naar uw Wii console en het Wii Berichten Bord van uw Wii console, op elk moment en waarmee u e-mails, foto's en andere waren kan verzenden en otvangen door middel van uw Wii console.

“Wii console” betekent Nintendo’s systeem verkocht en op de markt gebracht door Nintendo onder de Wii handelsnaam, waaronder elke daaropvolgende systemen en compatibele systemen.

“Wii Netwerk Diensten” betekent de Wii Winkel Kanaal Dienst, WiiConnect24 en gerelateerde diensten en waren bezorgd op uw Wii console via het Internet, waaronder, maar niet beperkt tot, Content, Producten en Wii Punten.

“Wii Netwerk Diensten Gedragscode” betekent de gedragscode welk geldt op de Wii Netwerk Diensten en welk wordt herzien door ons van tijd tot tijd, een huidige versie hiervan zal altijd beschikbaar zijn op http://wii.nintendo-europe.com/terms

“Wii Netwerk Diensten Privacybeleid” betekent het privacybeleid van toepassing op de Wii Netwerk Diensten welk wordt herzien door ons van tijd tot tijd, een huidige versie hiervan zal altijd beschikbaar zijn op http://wii.nintendo-europe.com/terms

“Wii Punten Kaarten” betekent prepaid kaarten verkocht of uitgebracht door Nintendo of Nintendo’s verkoopspartners welk krediet voor Wii Punten bevatten.

“Wii Winkel Kanaal Account” betekent een niet-overdraagbaar persoonlijk account welk gevestigd zit op uw Wii console vanaf het accepteren van deze voorwaarden en de Wii Winkel Kanaal Dienst voorwaarden van gebruik en welk u gebruikt tijdens een verbinding met de Wii Winkel Kanaal Dienst.

“Wii Winkel Kanaal Dienst” betekent de diensten gerelateerd aan het Wii Winkel Kanaal Account, Wii Punten, Producten, online winkel en download dienst, welk allemaal door Nintendo, direct of indirect, worden beheerd, als geschetst in deze overeenkomst.
Wiimmfi Gedragscode

Laatst geüpdatet: 10.08.2015


Deze Wiimmfi Gedragscode (“Wii Gedragscode”) schetst de regels die u moet aanhouden om deel te nemen aan de Wii Netwerk Diensnten. Deze regels zijn zo gemaakt om Wiimmfi te behouden als een vriendelijke en veilige omgeving.1. Uw gebruik van Wiimmfi onderwerpt zich aan deze Wii gedragscode, welk alle schadelijke, illegale of anderzijds aanstotelijk gedrag, verbiedt, waaronder, maar welk zich niet beperkt tot, het volgende:

2. Wiimmfi & RiiConnect24 zijn niet verantwoordelijk voor wat u zegt of wat er gebeurt op Wiimmfi of RiiConnect24 als een resultaat van uw gebruik van bovenstaande diensten ; u bent alleen verantwoordelijk.

3. Virtuele Eigendommen. Sommige games of andere content kunnen bepaalde functies bevatten die gedeeld kunnen worden met andere Wii Netwerk Diensten gebruikers. Als voorbeeld, een game kan u de mogelijkheid geven om een karakter te creeëre die objecten verzamelt (zoals een auto of gouden munten) en welk bepaalde eigenschappen heeft (zoals een speciale vaardigheid of uiterlijk). Deze functies worden soms “virtuele eigendommen” genoemd. Nintendo (of hun licentiegevers) bezitten deze virtuele eigendommen en je mag ze niet verkopen, ruilen, toe wijzen, licenseren, of anderzijds virtuele eigendommen ruilen voor echt geld of voor Wii Punten.

4. Regels van Wiimmfi. Wiimmfi heeft regels welk gemaakt zijn om een gezinsvriendelijk cheater-vrije omgeving te houden. Dit zijn de regels:

  • Gebruik geen console ID veranderaars van welke soort dan ook
  • Gebruik geen cheats die voordelen aan je geven (VR hacks, item cheats, snelheidsveranderaars, texture hacks) als je in Worldwide zit. Ze zijn, daarentegen toegestaan in regio 191 en zogeheten “friend rooms”, als de host ze toestaat.

    5. Wiimmfi & RiiConnect24 behouden het recht voor om direct je toegang tot Wiimmfi of Riiconnect24 te blokkeren en/of je te schorsen van Wiimmfi of RiiConnect24 voor, naar hun eigen goeddunken, welke inbreuk op deze Wii Gedragscode of Wiimmfi regels dan ook. Alle bans kunnen tijdelijk, of permanent zijn.